Utnytter slam fra oppdrettsindustrien

Selskapet Bioretur tørker skittent slamvann fra norske oppdrettsanlegg ned til et næringsrikt pulver som brukes i gjødsel i andre deler av verden.

Av: Oda Kristin Korneliussen | Publisert: 10. august 2021

I Norge produseres det over en million tonn fiskeslam årlig. Hvert år havner ca. 27.000 tonn nitrogen og 9000 tonn fosfor i sjøen i form av fiskeslam, og mengden vokser (Nibio, 2017).

Fiskeslam er en stor ressurs innenfor biøkonomien, og Bioretur utnytter slammet på en sirkulær og bærekraftig måte.

Bioreturs anlegg behandler fiskeslammet, tørker det fra 0,1% til over 90% tørrstoff, og utnytter pulveret som råvare i gjødsel og jordforbedringsprodukter. Dette leveres til jordbruket i Sørøst-Asia, der etterspørselen for organisk gjødsel er stor.

Bioretur tar del i Avfall Norges initiativ #frafossiltilforbilde. Dette er et delprosjekt i satsningen Bio2020 hvor målet er å fremme gode norske eksempler på sirkulær bioøkonomi. Prosjektet er delfinansiert av Biogass Oslofjord.

Les mer om prosjektet her.

Vi kaster ikke bort fremtiden!


Kontakt oss

Anna Fagerheim

Rådgiver (i permisjon til august 2023)
Avfall Norge
Ansvar: REdu, Avfallsforsk, Møteplasser
Telefon:  47390267

Oda Korneliussen

Prosjektkoordinator CLOCC
Telefon:  92154677

Relaterte artikler

Se flere nyheter