Utsortering av tekstil i 2025: Anbefaler å begynne nå

- Det er en fordel å være i forkant og finne ut hvilke løsninger som kan egne seg. Det er bare to år til 2025, sier Jens Måge, fagrådgiver i Avfall Norge.

Av: Stine Thorp | Publisert: 1. desember 2022

EU krever at tekstilavfall fra både husholdning og næring utsorteres fra 1. januar 2025. Miljødirektoratet har allerede kommet med forslag til forskrift som skal gjelde i Norge. Forskriften gjelder både kommuner og næring som får krav om å samle inn tekstilavfall separat fra 2025.

I Miljødirektoratets forslag til ny forskrift står det at kommuner skal sørge for

“at tekstilavfall fra husholdninger, som kan forberedes til ombruk eller materialgjenvinnes, utsorteres ved kildesortering fra og med 2025.“

og at virksomheter som genererer husholdningslignende avfall skal sørge for

“at husholdningslignende … tekstilavfall utsorteres ved kildesortering. Plikten til utsortering av tekstilavfall gjelder fra og med 2025.”

Miljødirektoratet sier videre at kommuner og virksomheter selv kan velge om separat innsamling skal skje ved henteordning eller bringeordning.

Miljødirektoratet foreslår at forskriften trer i kraft 1. juli 2023, men at krav om utsortering av tekstiler først skal gjelde fra 1. januar 2025.

Viktig for å få tekstiler ut av avfallet

- Denne nye forskriften er et godt grep for å få kontroll over tekstilstrømmen. Altfor mye av tekstilene folk vil kvitte seg med havner i avfallet, selv om potensialet for ombruk eller materialgjenvinning er der, sier Jens Måge, fagrådgiver i Avfall Norge.

- Den gir også kommuner og virksomheter fleksibilitet til å finne den beste løsningen for dem, og til selv å velge hvilke type samarbeid de eventuelt vil inngå med andre aktører.

- Vi synes imidlertid at både kommuner og virksomheter bør få rapporteringsplikt, ellers vil det bli vanskelig å vurdere effekt og måloppnåelse. Vi mener også det må føres tilsyn, ellers vil det bli for enkelt ikke å ta hensyn til det nye kravet, sier Måge.

Delte erfaringer fra Danmark

Utsortering av tekstiler var tema for Avfall Norges frokostmøte 30. november.

Der fortalte kommunikasjonssjef i Dansk Affaldsforening hva som er situasjonen i Danmark, der kommuner plikter å samle inn tekstilavfall fra 1. juli 2023. Det skal skje enten ved henteordning eller bringeordning hvor avstand til nærmeste innsamlingspunkt ikke skal overstige 500 meter. 1/3 av alle de 98 danske kommunene er allerede i gang med tekstilinnsamling, og de fleste har innført henteordning.

Se webinaret i opptak lenger ned.

Anbefaler å starte nå

Selv om utsorteringskravet for tekstiler ikke vil gjelde før i 2025, mener Avfall Norge at aktørene bør begynne å undersøke markedet og teste ut løsninger allerede nå.

- I dag mangler vi industrielle nedstrømsløsninger for sortering og materialgjenvinning. Og ombruksmarkedet for tekstiler er også begrenset. Desto viktigere er det da å begynne å etterspørre slike tjenester, slik at relevante aktører ser at det er et potensial der, sier Måge.

Se webinaret om utsortering av tekstiler her:


Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502

Relaterte artikler

Se flere nyheter