Lukk søk

Utvid nettverket og bidra til bransjeutvikling!

Ved inngangen til 2018 er det behov for nye medlemmer til flere av våre grupper. Søk innen 20. desember for å bli med.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 5. desember 2017

Faggruppene er en essensiell del av Avfall Norge. 

De utgjør landets ledende faglige nettverk innen sine områder, og består av personer som jobber direkte med et fagfelt. 

Gruppene bidrar til at Avfall Norge stiller med faglig tyngde i alle høringsuttalelser og i myndighetskontakt. Medlemmene initierer og gjennomfører/styrer prosjekter, og utvikler relevante kurs og fagseminarer. Gruppene er også en ressurs for medlemmene, som står fritt til å lufte problemstillinger med andre som jobber med det samme. 

I 2018 er det behov for nye medlemmer i flere av gruppene. 

Er du interessert i å delta i en av faggruppene ta kontakt med fagsjef Henrik Lystad eller respektiv prosjektleder for faggruppen i sekretariatet. En søknad om deltakelse sendes fagsjef på epost innen 20. desember med en kort begrunnelse og faglig bakgrunn, samt bekreftelse fra nærmeste leder.

Vi samler alle gruppene til faggruppesamling på Park Inn Gardemoen 10. januar. Meld deg på!

Hvilken faggruppe passer deg?

Gruppene er dynamiske og endrer seg for å svare til aktuelle problemstillinger. For tiden har Avfall Norge følgende faggrupper: 

Ofte stilte spørsmål

Hva er en faggruppe?

Avfall Norges faggrupper utgjør landets ledende faglige nettverk innen sine fagområder. 

Hva gjør en faggruppe?

Faggruppene bistår Avfall Norge med relevant kunnskap til høringsuttalelser og øvrig myndighetskontakt, initierer og gjennomfører/styrer prosjekter, og utvikler kurs og fagseminarer.

Hvem kan bli med?

Medlemmer i faggruppene jobber gjerne direkte med fagfeltet, og blir utnevnt av den enkeltes bedrifts administrerende direktør over en periode på tre år. For faggruppen Kommunalt ansvar er deltagelse begrenset til personer som jobber med bestilling av avfallstjenester i kommuner og kommunale avfallsselskap. 

Hvor ofte møtes faggruppene?

Gruppene møtes normalt fire ganger årlig men utnytter også muligheter innenfor webmøter og sosiale medier for å effektivisere ressursbruken. 

Hvordan blir jeg med?

Er du interessert i å delta i en av faggruppene ta kontakt med fagsjef Henrik Lystad eller respektiv prosjektleder for faggruppen i sekretariatet. En søknad om deltakelse sendes fagsjef på epost innen 20. desember med en kort begrunnelse og faglig bakgrunn, samt bekreftelse fra nærmeste leder.


Kontakt oss

Henrik Lystad

Fagdirektør
Avfall Norge
Ansvar: Faglig virksomhet i Avfall Norge
Telefon:  90919360