Veiledning for avfallshåndtering fra EU-kommisjonen

Det er så langt ikke grunnlag for å anta at standard rutiner for avfallshåndtering er utrygge eller utilstrekkelige, heter det i den nye veiledningen fra EU-kommisjonen.

Av: Cecilie Lind | Publisert: 15. april 2020

I følge European Centre for Diseases Prevention and Control (ECDC) er det heller ikke grunnlag for å anta at husholdningsavfall spiller en rolle i spredningen av korona-viruset eller andre lignende virus.

Fullversjonen av veiledningen fra EU-kommisjonen kan leses her og fullversjonen av veiledningen fra ECDC kan leses her. Dokumentene ligger også tilgjengelige for nedlasting nederst i artikkelen.

Avfall fra personer i hjemmekarantene

ECDC ser behov for spesifikke tiltak for smitteforebygging ved hjemmekarantene, både for bekreftede og ubekreftede smittetilfeller/pasienter. Det anbefales derfor at alle pasienter har en egen avfallspose tilgjengelig på rommet forbrukte lommetørklær, ansiktsmasker og annet avfall. Avfallposen kastet i restfallet etter bruk. I tillegg angir veiledningen følgende anbefalinger:

  • Hansker og ansiktsmasker som brukes av pleiere og vaskepersonell bør kastes umiddelbart i en egen avfallspose plassert nær døren når man forlater rommet.
  • Avfallsposene knyttes godt igjen før de fjernes fra rommet. De bør også byttes ut ofte. Innholdet i avfallsposene skal aldri tømmes over i andre poser.
  • Avfallsposene fra rommet kan hentes sammen og plasseres i vanlige avfallsposer. Disse kan kastes i vanlig restavfall, det er ikke nødvendig med egne innsamlingsordninger og behandlingsløsninger.
  • Etter å ha håndtert avfallsposer er det viktig med god håndhygiene, enten med såpe og vann eller håndsprit.


Veiledning for driftspersonell i avfallssektoren

Følgende råd om hvordan man ivaretar helse og sikkerhet for driftspersonell er utviklet i samråd med ulike aktører i bransjen:

  • Organisering av arbeidet slik at smittespredning mellom ulike grupper unngås, bl.a. ved å overholde avstandsregler og redusere antallet personer som er tilstede samtidig til et minimum
  • Sikre tilgang til og riktig bruk av personlig verneutstyr og egnede hygieneprodukter.
  • Sørge for at alle hygienestandarder overholdes, inkludert hyppig skifte og rengjøring av personlig verneutstyr og arbeidstøy, utskifting av hansker når de er ødelagt eller kan være smittebærende samt jevnlig rengjøring av alle rom, førerhus og klær.
  • Sørge for at - der man vanligvis bruker masker - er ekstra nøye med å følge rutinene for hvordan disse skal tas av og på.
  • Ved behov tilrettelegge for egnede arbeidsforhold for sårbare grupper av arbeidstagere som eldre og de med kroniske sykdommer.

In this unprecedented crisis, we are working with the Member States and waste operators across the EU to address the challenge of ensuring a high level of protection of human health and the environment. Proper waste management is part of the essential services underpinning the well-being of our citizens delivered by numerous companies dealing with waste and keeping the circular economy going.

Kilde: Virginijus Sinkevičius