Velkommen til Autoretur

Avfall Norge ønsker Autoretur velkommen som nytt medlem.

Av: Avfall Norge | Publisert: 28. november 2019

Autoretur AS er norske bilimportørers svar på at næringslivet selv har ansvaret for de produktene de sender ut på markedet, i hele produktets levetid, også etter at det er blitt avfall.

- Ansvarlig gjenvinning er en viktig del av det å ta vare på naturressursene, redusere CO2-utslippene og minske avfallshåndteringen. Ved å samle inn og gjenvinne kasserte kjøretøy hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og vi sparer miljøet for store belastninger knyttet til uttak og produksjon av nye råvarer, sier Erik Andresen, Daglig leder i Autoretur AS.

- Vi mener det er viktig å være medlem av Avfall Norge for å være en del av nettverket av aktører i både privat og offentlig sektor. Det gir oss faglig utbytte i forhold til både innsamling og gjenvinning av våre produkter og det er viktig med dialog med andre aktører i bransjen, både gjennom daglig virksomhet og i prosjektarbeid, avslutter Erik Andresen, Daglig leder i Autoretur AS.

Kontakt oss

Silje Marie Rosenlund

Leder medlem og marked
Avfall Norge
Ansvar: Medlemverving- og oppfølging. Avfall Norges årskonferanse, arrangement. Prosjekter: REdu og tekstil
Telefon:  47179706

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter