Lukk søk

Velkommen til Ecofiber Recycling

Vi ønsker Ecofiber Recycling velkommen som medlem i Avfall Norge. De har som formål å drive med retur og gjenvinning av glassfiber, produkter og fritidsbåter, samt salg av deler, båter og tjenester forbundet med dette.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 14. september 2017

Selskapet ble opprettet i desember 2015 av gründeren Kjell- Inge Svendsen som har en betydelig erfaring og kompetanse på glassfiber da han startet å jobbe med fritidsbåter allerede som 15 åring. Han, som mange andre i Rogaland, ble nedbemannet fra oljebransjen og startet opp egen bedrift med noe han hadde brent for i over 20 år, sirkulærøkonomi hvor glassfiber ikke lengre skulle deponeres men brukes som en ressurs inn i nye produkter og på den måten få en fornyet levetid.

En pilot ble gjennomført sommeren/høsten 2016. Hensikten var å bevise med en prototype at materialgjenvinning er mulig og at dette ikke er avfall men en ressurs, noe som ga nye produkter og nye marked. Ecofiber Recycling har siden august 2016 hatt driftstillatelse fra Fylkesmannen i Rogaland med strenge krav for behandling av avfall. I tillegg tar Ecofiber Recycling i bruk en patentert metode som sikrer overflatebehandling av glassfiberen uten bruk av kjemikalier.

På vårparten 2017 fikk Ecofiber Recycling godkjent et miljøteknologiprosjekt med Innovasjon Norge hvor vi har fått med oss en veldig motivert betongkunde som ser potensialet både i den resirkulere glassfiberen som materiale i seg selv men også for å redusere fotavtrykket. Vi har videre blitt godkjent som den første private aktøren ved den nylige innførte returordningen for fritidsbåter.

Hvert år produseres ca. 40 tusen tonn glassfiber til ulike produkter bare i Norden som må håndteres i fremtiden. I Norge finnes det over 1 million båter og 20% av disse er utrangerte/kassert som utgjør et potensiale i resirkulert glassfiber som et viktig bidrag inn i sirkulærøkonomien. Ecofiber Recycling kan motta glassfiberavfall fra fasadeplater, livbåter og annet offshore glassfiber, vindmølleblader, fiberkabler, karavaner, boenhet i bobiler samt fritidsbåter. Det internasjonale potensialet er enormt.


Sammen står vi sterkere

- Vi ønsket å bli medlem i Avfall Norge fordi vi allerede har sett at vi arbeider for det samme målet om å rydde og forhindre marin forsøpling. Avfall Norge er en sterk aktør på dette området og Ecofiber Recycling tar det industrielle steget og benytter avfallet som en ressurs i den sirkulære økonomien. Sammen står vi sterkere for å komme på et ønsket nivå i Norge, sier Kjell- Inge Svendsen, gründer av Ecofiber


Allerede i samarbeid om båtretur

- Vi ønsker Ecofiber Recycling varmt velkommen som medlemmer, sier Nancy Strand, adm.dir Avfall Norge. Vi samarbeider allerede i prosjekt Båtretur med Redningsselskapet, Norsk Gjenvinning AS, Ecofiber Recycling, Kambo Marine AS, Kongelig Norsk Båtforbund og NorBoat i tillegg til kommunale representanter fra Oslo og Bergen.

- Tiltaket om båtinnsamling er en viktig satsing for å rydde opp i vårt marine miljø. Våre medlemmer har en stor og viktig rolle med å kunne tilby effektive og målrettede tekniske og praktiske løsninger for innsamling og behandling av denne type avfall.