Arskonferansen 2024 banner mobile

Velkommen til Global Enviro Solutions AS

Avfall Norge ønsker Global Enviro Solutions AS velkommen som nytt medlem.

Av: Avfall Norge | Publisert: 28. april 2020

Global Enviro Solutions AS tilbyr en miljøvennlig, norsk løsning for matavfall fra hoteller og storkjøkken. Matavfallet går fra å være uhygenisk problem til å bli et nyttig rent produkt- luktfri næringsrik gjødsel. Og prosessen foregår lokalt. Det gir gevinst for både miljø, hygiene og økonomi.

Løsningen er en patentert prosess utviklet i Norge. Matavfallet går gjennom aerobisk nedbryting som gir et luktfritt og næringsrikt sluttprodukt. Systemet er tilpasset alle storkjøkken. En kvern monteres direkte på kjøkkenet i en 60x60 modul. Matavfallet kvernes i små biter og transporteres via vakuum eller tyngdekraft til avfallsrommet.

Prosessen er helautomatisk og omgjør matavfallet til ferdig kompost. Installasjonen forhindrer bakteriell vekst og sparer kjøkkenpersonalet for tunge løft og unødvendig tidsbruk på forflytting av matavfall. Sluttproduktet er vekt og volumredusert med 90% og er luktfri ferdig jord som kan brukes til gjødsel.

- Vi mener det er viktig å være medlem av Avfall Norge for å bygge nettverk både i statlig og privat sektor, avslutter Daglig Leder Pål Gjertsen.