Velkommen til GreenTech Solutions Scandinavia AB

Avfall Norge ønsker GreenTech Solutions Scandinavia AB velkommen som nytt medlem.

Av: Avfall Norge | Publisert: 5. desember 2019

GreenTech Solutions Scandinavia AB er et nystartet selskap med ambisjon om å bidra gjennom agenturer og teknologistøtte for en bærekraftig og grønn teknologiovergang.

Selskapet jobber for mer effektive prosesser, konsepter og anvendelser innen miljøteknologi og biogass spesielt. Blant annet gjennom deler av eller hele prosjektets implementeringsprosess fra mulighetsstudie, teknologivalg, kostnadsberegninger og prosjektstyring til igangkjøring og innstilling.

GreenTechs agenturer

EnviTec er en leverandør av komplette biogassanlegg og membran-gassoppgraderinger, og har gassmotorer for kraftvarme, varme og elektrisitetsproduksjon i porteføljen.

Gjennom Cellwood har GreenTech Solutions vært en pådriver for prosessutviklingen innen forbehandlingsteknologi for innsamlet mat til husholdninger og avfall for å produsere et betydelig rent underlag for biogassproduksjon og en sertifisert biogjødsel. I Norge er det for eksempel referanser til forbehandling hos HRA Jevnaker, Den Magiske fabrikken i Tønsberg og Frevar i Fredrikstad.

- GreenTech ser frem til et medlemskap i Avfall Norge, en bransjeorganisasjon med regelmessige fagseminar for utveksling av kompetanse og aktivt nettverk. Vi ser et stort potensiale for fremtidig vekst i økt biogassproduksjon gjennom betydelige eiendeler i organisk fordøyelig materiale, alt fra husdyrgjødsel og restprodukter i landbrukssektoren, til økt innsamling av husholdnings- og ernæringsmatavfall, og fra havbruk sier Peter Ek, Daglig leder i GreenTech Solutions Scandinavia AB.

Kontakt oss

Silje Marie Rosenlund

Leder medlem og marked
Avfall Norge
Ansvar: Medlemverving- og oppfølging. Avfall Norges årskonferanse, arrangement. Prosjekter: REdu og tekstil
Telefon:  47179706

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter