Velkommen til Grønn Vekst

Avfall Norge ønsker Grønn Vekst velkommen som nytt medlem. Grønn Vekst jobber for å resirkulere og tilbakeføre organiske ressurser til jord for å skape ny vekst.

Av: Avfall Norge | Publisert: 27. september 2022

Grønn Vekst AS ble etablert under navnet “Høst verdien i avfall AS” i år 2000. Virksomheten tilbyr varer og tjenester innen håndtering av organiske og mineralske biprodukter. De arbeider både nasjonalt og internasjonalt.

- Vår kompetanse i å omdanne og tilbakeføre organiske ressurser til jord og skape ny vekst er viktig, også i et internasjonalt perspektiv. Global oppvarming, erosjon og resirkulering av næringsstoffer er klodens felles utfordringer, sier Bernd Keller CEO i Grønn Vekst AS.

- Det er vårt mål å øke ressursenes økonomiske og biologiske verdi så mye som mulig. Vi arbeider med stort fokus på kvalitet og miljø. Vi ønsker å skape en fruktbar jord – som igjen gir sunne planter og ren mat. "Vi gir deg en levende jord" er vårt slagord og vår visjon, forteller Keller.

Søker å sette dagsordenen

Grønn Vekst er vil bidra til offentlige debatt når det gjelder bæredyktig håndtering av organiske ressurser. Dette gjør de gjennom å levere nye og innovative løsninger.

- Nettverksbygging, forskning og utvikling er en viktig del av Grønn Vekst sin strategi, der Grønn Vekst skal være ledende innen sitt markedssegment - som er gjenbruk og kommersialisering av organiske og mineralske bi-strømmer som kan anvendes i den grønne sektor. I den sammenheng skal Grønn Vekst være pådriver i forhold til endring av offentlig regelverk og rammebetingelser for å sikre innovasjon og nytenkning, avslutter Keller.

Om Grønn Vekst AS

Etablert i 2022

Tilbyr varer og tjenester innen håndtering av organiske og mineralske biprodukter

Hovedkontor i Grimstad

Nettsider: https://www.gronnvekst.no/

Kontakt: post@gronnvekst.no

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter