Lukk søk

Velkommen til Hyperthermics AS

Avfall Norge ønsker velkommen til bioteknologi- og innovasjonsselskapet Hyperthermics AS som nytt medlem.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 30. august 2017

- Det er veldig hyggelig å ønske Hyperthermics AS velkommen som nytt medlem i Avfall Norge. Avfall Norge er møteplassen for en samlet avfalls- og gjenvinningsbransje, og i det perspektivet er gründere og andre aktører som satser på innovasjon, som Hyperthermics gjør, viktig, sier Nancy Strand, adm.dir.

- Vi ønsket å bli medlem i Avfall Norge fordi vi vil komme tettere på næringen for å se hvilke muligheter det kan være for den fermenteringsteknologien som Hyperthermics AS benytter, sier Erlend Haugsbø i Hyperthermetics

Om Hyperthermics AS
Hyperthermics AS er et bioteknologiselskap lokalisert i Hovdebygda i Ørsta kommune, grunnlagt av Jan Remmereit. Selskapet er ledende på hyperthermofil fermentering og anvendelse av dette i industrielle prosesser. Selskapet har laboratorier i Regensburg i Tyskland og samarbeider tett med NIBIO og NMBU på Ås. Samlet har selskapet investert over 40 millioner kroner så langt, finansiert av egenkapital og tilskudd fra Innovasjon Norge, Skattefunn, Regionalt forskningsfond MidtNorge og Norges Forskningsråd.

Fra Hyperthermics pressemelding på Biogassdagen 29. august:

Hyperthermics AS har siden 2015 utviklet en teknologi som øker produksjonskapasiteten radikalt i nye og eksisterende biogass produksjonsanlegg. Nå er løsningen klar for å lanseres på verdensbasis.

- Vår løsning tar lite plass, fordi biologien er meget rask, forklarer Harald Nordal, daglig leder i Hyperthermics AS. Selskapet er lokalisert i Ørsta, men har bygget et fullskala anlegg hos Lindum i Drammen. Små enheter gjør at teknologien lett kan integreres i eksisterende anlegg.
Mens de fleste biogassanlegg produserer biogass i en mesofil prosess, med temperatur rundt 35-40 grader celsius, opererer våre hypertermiske anlegg på 80 grader celsius. Dette gir en effektiv og mer kontrollerbar prosess og den høye temperaturen hygieniserer biomassen ved at skadelige bakterier dør i prosessen. Anlegget på Lindum fungerer som forbehandlingsanlegg for å prosessere 10.000 tonn matavfall i året. Med Hyperthermicsanlegget øker Lindum sin kapasitet fra 25.000 tonn til 35.000 tonn i året.


-Internasjonalt er dette et betydelig marked, sier Nordal. Mange biogass anlegg har behov for å bedre lønnsomheten. Vår teknologi vil her gi et betydelig bidrag gjennom økt kapasitet og reduserte kostnader.

Det vi introduserer nå er en radikal innovasjon innen fermenteringsteknologi. Fermentering er sentral i en rekke biologiske prosesser innen industriell bioteknologi der det er behov for å konvertere biologisk materiale. Vår teknologi gjør dette ekstremt effektiv. Dermed ser vi også store markedsmuligheter i andre segment som behandling av marint slam fra oppdrett, prosessering av alger, treforedling og næringsmiddelindustri som f.eks. bryggeri.


-Anlegget på Lindum har nå vist robust drift i snart 6 måneder og vi er nå klare for å demonstrere og vise frem til kunder, avslutter Nordal.

Harald Nordal, Hyperthermics AS, tlf. 90 85 93 97, harald@hyperthermics.no

eller
Erlend Haugsbø, Hyperthermics AS, tlf 99 63 94 96, erlend@hyperthermics.no