Velkommen til Invertapro

Vi ønsker Invertapro velkommen som nytt medlem i Avfall Norge!
Av: Mona Sæther | Publisert: 16. oktober 2018

Insekter for en sirkulær økonomi

Invertapro jobber med å få mest mulig ut av avfallet, ved å produsere høyverdig fôr og mat. De har insekter som kan spise ressurser som tidligere ble kalt for avfall, og omdanne dette til høykvalitets protein. Dette er både med på å løse fôrbransjen behov for bærekraftig, lokalprodusert og sunt protein - spesielt for oppdrettsbransjen - men også betyr at avfallet blir oppsirkulert. 

- Samarbeid med rennovasjonsbransjen blir derfor stadig viktigere for oss, så det er veldig postivt å bli medlem av Avfall Norge. Det er et stort markeds- og vekst-potensiale for utnyttelse av organisk avfall til fôr og mat, ved hjelp av insekter. Dette har både internasjonalt og industrielt potensiale, fordi teknologien er moden samtidig som fokus på sirkulær økonomi har medført at EU har endret sitt regelverk for å tillate insektprotein til både fôr og mat, sier Marie Rødsten Sagen i Invertapro. 

Behov for høyverdige proteinkilder er stort i fôrindustrien. Samtidig er det et enormt behov for flere bærekraftige fôrkilder. Fôrindustrien opplever at tilgang på fiskemel er begrenset og stadig dyrere, og både fiskemel og soya har negative konsekvenser for miljø og klima. Insekt er et lokalt og vesentlig mere bærekraftig alternativ og utleder for eksempel kun en åttenedel CO2 sammenlignet med fiskemel. Når i tillegg 80% av miljøkonsekvensene fra oppdrettsbransjen kommer fra fôret, er det store muligheter for forbedring nettopp her. Samtidig viser forskning at insekter styrker immunforsvaret til både dyr og mennesker.

Innovasjon er viktig

- Vi er stolte av å kunne ønske Invertapro velkommen som medlem i Avfall Norge. Innovasjon og nytenkning er viktig i arbeidet med å utnytte de ressursene vi har. Arbeidet Invertapro gjør er med på å skape en sirkulærøkonomi, sier Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge. 

Om Invertapro

Invertapro ble startet i Tanzania i 2015 og har opplevd rask vekst siden den gang. I dag har de fem ansatte i Invertapro AS Norge på Voss. De har fått noe finansiering og er nå i ferd med å samle inn kapital for å skalere opp til Norges første Insektfabrikk. Allerede i dag har de to produkter som selges i utvalgte butikker, noe som skaper oppmerksomhet, gir en beskjeden inntekt – men først og fremst bygger erfaring og kompetanse. Samtidig driver de stor grad med forskning, i samarbeide med de fremste norske forskningsinstitusjoner. Allerede i 2019 planlegger de å være i flere dagligvarebutikker med et produkt som er under utvikling.

Invertapro driver i dag et lite testanlegg til forskning og salg. Målet er å få på plass et pilotanlegg i løpet av 2019 – kapasitet 8.000 t substrat/år, og deretter et fullskala anlegg 30.000 t/år. 

- Vi mener de sirkulære løsningene også vil vise seg til å være det mest lønnsomme. Vi begynner med avfall, lager insekt produkt, og avfall fra vår produksjon blir solgt som høykvalitets plantegjødsel, ingenting skal sløses, sier Sagen. 

Vant Avfall Norges gründerpris


- Vi er veldig takknemlige for at vi tidligere i år mottok Avfall Norges Gründerpris. Nå gleder vi oss til å bli medlem av Avfall Norge og føler deres fokus på innovasjon, bærekraft og samfunn passer veldig godt med de målene vi har i vår bedrift.

Kontakt oss

Silje Marie Rosenlund

Leder medlem og marked
Avfall Norge
Ansvar: Medlemverving- og oppfølging. Avfall Norges årskonferanse, arrangement. Prosjekter: REdu og tekstil
Telefon:  47179706

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter