Arskonferansen 2024 banner mobile

Velkommen til Kirkens bymisjon Miljø AS

Avfall Norge ønsker Kirkens bymisjon Miljø AS velkommen som medlem.

Av: Avfall Norge | Publisert: 26. juni 2020

Kirkens Bymisjon har opprettet et selskap, Kirkens Bymisjon Miljø AS hvor formålet med selskapet er å skape inntekter til Kirkens Bymisjons arbeid samt å bidra til et bedre miljø gjennom blant annet ombruk og gjenvinning. Samtidig skal de være arbeidstreningsarena for mennesker med nedsatt arbeidsevne. Selskapets virksomhet er å drive tekstilinnsamling og tilliggende virksomhet innenfor Kirkens Bymisjons arbeidsområde i tråd med de verdier og de satsningsområder Kirkens Bymisjon til enhver tid fastsetter.

Kirkens Bymisjons visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Organisasjonens diakonale oppdrag er å avdekke urett, lindre nød, og påvirke årsakene til at nøden og uretten oppstår. Kirkens Bymisjon har stor bredde i sine virksomheter og tiltak – og i perioden 2020–2025 skal den gjøre en ekstra innsats overfor barn og unge i hele denne bredden.

Når du donerer klær til Kirkens bymisjon bidrar du til å gi fellesskap, aktivitet og måltider til mennesker som trenger det. Når det gjelder næringslivet så sier de at ved å la Kirkens Bymisjon plassere en innsamlingsboks for tekstiler på din eiendom, er din bedrift med på å skape viktige tiltak for mennesker i nærmiljøet.

Kirkens Bymisjon har pr i dag utplassert ca 650 innsamlingsbokser på Sør- og Øst Norge.

Økt ombruk og materialgjenvinning av brukte tekstiler vil redusere innholdet av fossilt materiale i avfall som forbrennes og gir da redusert klimagassutslipp. Kirkens bymisjon mener at økt tilgang til second hand tekstiler reduserer etterspørsel etter nye tekstiler, som igjen vil bidra til reduksjon av klimagassutslipp, vann og kjemikalforbruk.

- Vi er veldig glade over å få være medlem i Avfall Norge. Her får vi mulighet til å være med i prosjekter på tekstiler og tekstilinnsamling, delta på relevante kurs og seminarer, samt få mulighet til å bygge tettere relasjoner til samarbeidspartnere som er relevant for vår bransje, sier daglig leder Hege Stenmarck

Kirkens bymisjon er deltakere i Avfall Norges tekstilprosjekt