Velkommen til Larvik kommune

Avfall Norge ønsker Larvik kommune velkommen som nytt medlem. Kommunen har over 47 000 innbyggere.

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 20. april 2022

Larvik kommune har ansvar for innsamling fra husholdninger og hytter, mens VESAR har ansvar for etterbehandling av avfallet.

Larvik samler inn ulike fraksjoner fra husholdninger og hytter i kommunen: Restavfall, matavfall, papp og papir, plastemballasje, og emballasje for glass og metall. I tillegg kan befolkningen levere inn EE-avfall, farlig avfall, tekstiler, grovavfall og hageavfall til miljø- og gjenvinningsstasjoner som driftes av VESAR.

Vil utvikle tilbudet på hytterenovasjon

Det kastes nesten 25 000 tonn husholdnings- og hytteavfall pr. år og i 2022 er det registrert 4890 fritidsboliger i kommunen. Majoriteten benyttes kun i sommerhalvåret, der antall mennesker økes betydelig i fellesferien.

- Dette er en krevende jobb for våre renovatører og vi vil utvikle tilbudet på hytterenovasjon, forteller Liv Gunvor Backman Knoph, fagkoordinator i Larvik kommune.

Mer kildesortering og mindre forsøpling

I tillegg til å jobbe for effektiv innsamling og økt kildesorteringsgrad, er forsøplingssaker utfordrende for kommunene å få bukt med.

- Dette er et tema det jobbes kontinuerlig med, avslutter Backman Knoph.

Larvik kommune


Les mer på: https://www.larvik.kommune.no/

Kontaktperson: Liv Gunvor Backman Knoph

liv.gunvor.backman.knoph@larvik.kommune.no

Vil dere bli medlem i Avfall Norge?

Kontakt oss

Sara Wilsgaard

Medlemsansvarlig
Avfall Norge
Ansvar: Medlemskommunikasjon, bærekraft og ombruk.
Telefon:  95707878

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter