Lukk søk

Velkommen til medlemsmøter

I august-oktober inviterer Avfall Norge til medlemsmøter i blant annet Oslo, Bærum, Tønsberg, Stavanger, Ålesund, Trondheim og Tromsø. Flere møter er også under planlegging. Agenda for møtene er den nye strategien og hvordan vi sammen kan realisere målsetningene. Møtene er åpne for alle medlemmer og andre som er nysgjerring på Avfall Norge. Om du ikke har anledning til å komme på et av de oppsatte møtene, ta gjerne kontakt med en forespørsel.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 9. august 2017

I løpet av strategiperioden 2018 – 2022 skal Avfall Norge arbeide for at avfalls- og gjenvinningsbransjen får den naturlige posisjonen som «Navet i sirkulærøkonomien.» Det er høy verdiskapning i bransjen vår, og vi løser sentrale samfunnsoppgaver hver dag. Avfall Norge skal bidra til at medlemmene utnytter mulighetene og ruste bransjen for ny utvikling og konkurranse i en periode med store, raske endringer.

Agenda for møtene er den nye strategien. Vi ønsker å bruke tid på å diskutere hvordan vi skal jobbe for å realisere målsetningene i strategien, blant annet gjennom prosjekter, arrangementer og kompetanseutvikling.

Avfall Norge vil gjerne ha konkrete innspill på følgende områder under møtet:

  • Format på arrangementer

  • Kompetansebehov

  • Prosjektbehov

  • Tiltak på samarbeid i bransjen

  • Definisjon av sirkulær økonomi.

    • Hva betyr det at vi er den sentrale samfunnsaktøren?

    • Hva er Sirkulær økonomi ut fra et avfalls- og gjenvinningsperspektiv? 

Her finner du oversikten over hvilket møte som er når og hvor.

Det vil også bli informert om ny kontingentmodell som trer i kraft fra 2018.

Ønsker du et medlemsmøte på din lokasjon? Ta kontakt med administrerende direktør Nancy Strand nancy.strand@avfallnorge.no

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Telefon:  91601901

Silje Marie Rosenlund

Leder medlem og marked
Avfall Norge
Ansvar: Medlemverving- og oppfølging. Avfall Norges årskonferanse, arrangement. Prosjekter: REdu og tekstil
Telefon:  47179706