Velkommen til Miljøteknikk Terrateam AS

Vi ønsker Miljøteknikk Terrateam AS velkommen som nytt medlem i Avfall Norge!
Av: Mona Sæther | Publisert: 5. desember 2018

Deponerer masser i nedlagte Mofjellet Gruber


Miljøteknikk Terrateam AS driver et behandlingsanlegg og deponi i Mo i Rana. De tar imot hovedsaklig uorganisk avfall. Dette kan være flyveaske fra forbrenningsanlegg, filterstøv fra smelteverk, forurensede masser fra industritomter, sedimenmasser, sandblåsesand, gipsavfall, forurenset betong, avfallssyrer og avfallsbaser m.m.

- Avfall Norge har mange medlemsbedrifter, og sammen blir vi mye sterkere for blant annet å kunne påvirke miljømyndighetene. Dette er viktig for oss for å kunne få lik behandling i alle fylkene, særlig når det kommer til tillatelser i forbindelse med forurensingsloven, sier Grete Henriksen i Terrateam.

Alle massene Terrateam tar i mot, blir behandlet før de blir deponert. Før massene behandles må det utføres kjemiske analyser, deretter bestemmes resept for behandlingen. Forurensningene stabiliseres ved en innstøpningsprosess der det blant annet tilsettes sement, denne prosessen kalles for innbinding. De ferdigbehandlede massene deponeres til slutt i nedlagte Mofjellet Gruber. Prosessen bidrar til å stabilisere gruvegangene. Immobiliserte tungmetaller føres tilbake til fjellet samtidig som gruvegangene støpes igjen.

- Avfall Norge vil være en god pådriver for oss for å nå målene i forbindelse med sirkulær økonomi, sier Grete

Viktig for en sirkulær økonomi


Terrateam tar blant annet i mot filterstøv fra smelteverk og pelletiserer dette. Denne pelletsen sendes så til gjenvinning.

- Dette, og alt det andre arbeidet de gjør er viktig for en sirkulær økonomi, og vi er derfor veldig fornøyd med å ha Miljøteknikk Terrateam AS som medlem i Avfall Norge. Terrateam bidrar til at avfall til deponi blir behandlet på en kontrollert og forsvarlig måte, sier Nancy Stand, administrerende direktør i Avfall Norge. 

Terrateam er også i gang med et FoU-prosjekt for å se på muligheten for gjenvinning av overskuddsmasser fra smelteverk.

- Vi har startet med smelteverkene i Mo Industripark. Etter hvert vil dette bli utvidet. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Sintef Helgeland, smelteverkene og Miljøteknikk Terrateam sier Grete.