Velkommen til NOAH

Avfall Norge ønsker NOAH velkommen som nytt medlem.

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 26. mars 2019


– Avfall Norge gjør en viktig jobb for alle de norske miljøselskapene som håndterer avfallet i samfunnet vårt. De har faglig tyngde, blir lyttet til av premissgivere og er en god sparringspartner, sier Anita Sundby, kommersiell direktør i NOAH.

Tar farlige stoffer ut av naturens kretsløp

NOAH, som i dag er 100 prosent eid av Gjelsten Holding, håndterer farlig avfall fra om lag 230 industrivirksomheter på Langøya utenfor Holmestrand. Med gjennomprøvde og dokumenterte behandlingsløsninger for uorganisk farlig avfall håndterer selskapet blant annet over 300.000 tonn flyveaske i året.

– Vi tar farlige stoffer som oppstår i samfunnet ut av naturens kretsløp på en trygg måte. Dette har vært samfunnsoppdraget til NOAH helt siden den norske stat etablerte selskapet sammen med industrien på 1990-tallet, forteller Sundby.

Slik bør Norge redusere mengden farlig avfall

Nylig markerte selskapet at det rundet 25 år og at millioner av tonn med farlig avfall har blitt trygt håndtert til fordel for miljøet og industrien. En av de største utfordringene selskapet jobber med er å nyttiggjøre og gjenvinne mer av det avfallet som kommer til behandling.

– Det er en sterk økning i mengden farlig avfall. Vi skal gjøre det vi kan for at industrien får benytte de mest bærekraftige løsningene, men fremfor alt være en langsiktig og forutsigbar partner som setter trygg håndtering som første prioritet, sier Sundby.

Det er ventet at Miljødirektoratet legger frem en plan for å redusere mengden farlig avfall i løpet av våren 2019. Da Stortinget vedtok at en slik plan skulle lages i 2018 skrev NOAH en kronikk i Teknisk Ukeblad om hvordan selskapet mener Norge kan redusere mengden farlig avfall.

– Vi er veldig glade for at NOAH er medlem hos oss. Dette er med på å forsterke det arbeidet vi gjør med farlig avfall og sikre en videre, god bærekraftig utvikling på dette området, sier Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge.

Kontakt oss

Silje Marie Rosenlund

Leder medlem og marked
Avfall Norge
Ansvar: Medlemverving- og oppfølging. Avfall Norges årskonferanse, arrangement. Prosjekter: REdu og tekstil
Telefon:  47179706

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter