Velkommen til Norsk Dekkretur

Avfall Norge ønsker Norsk Dekkretur velkommen som nytt medlem

Av: Avfall Norge | Publisert: 31. januar 2020

Dekkretur AS er norske dekk bilimportørers svar på at næringslivet selv tar ansvaret for de produktene de sender ut på markedet, i hele produktets levetid, også etter at det er blitt avfall.

Forskriften Norsk Dekkretur forvalter fra 1994 omhandler alt av dekk. Import av løse dekk, fra trillebår, kjøretøy som ATV, moped/motorsykkel, varehengere, godshenger, biler, busser, landbruk, skogsmaskiner til store anleggsmaskiner. For å ivareta miljøet arbeider Dekkretur etter definisjon; ombruk, materialgjenvinning og energi.

- Norsk dekkretur samarbeider tett med returselskapene i land som Finland, Sverige og Nederland, for å finne gode løsninger for produktutvikling og avsetting. Ansvarlig gjenvinning er en viktig del av det å ta vare på naturressursene og gjenvinning og minske avfallshåndteringen. Ved å samle inn og gjenvinne kasserte dekk, sparer vi miljøet for belastninger knyttet til uttak og produksjon av nye råvarer, sier Jon Erik Ludvigsen, daglig leder i Norsk Dekkretur AS.

- Vi mener det er viktig å være medlem av Avfall Norge for å være en del av nettverket av aktører i både privat og offentlig sektor. Det gir oss faglig utbytte i forhold til både innsamling og gjenvinning av våre produkter. Det er viktig med dialog med andre aktører i bransjen, både gjennom daglig virksomhet og i prosjektarbeid, avslutter Jon Erik Ludvigsen, daglig leder i Norsk Dekkretur AS.

Kontakt oss

Silje Marie Rosenlund

Leder medlem og marked
Avfall Norge
Ansvar: Medlemverving- og oppfølging. Avfall Norges årskonferanse, arrangement. Prosjekter: REdu og tekstil
Telefon:  47179706

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter