Velkommen til Norwegian Plastic Recycling (NOPREC)

Avfall Norge ønsker NOPREC velkommen som nytt medlem.

Av: Mona Sæther | Publisert: 28. mars 2019

- For å få et norsk sirkulærøkonomisk system for hardplast «oppe og gå», kreves det simultan utvikling i hele plastverdikjeden. Vi håper at medlemskapet i Avfall Norge kan gi oss både et bredere kontaktnett, og muligheten til å delta i Avfall Norges aktiviteter og prosjekter på sirkulærøkonomi og resirkulering av plast, sier Daglig leder Tom Richard Hamland.

Produksjon av plastgranulater fra marin næring


NOPREC er, sammen med Containerservice Otterøy AS (COAS), en del av Matmortua avfallsanlegg i Nord-Trøndelag. NOPREC startet i 2017 prøveproduksjon av plastgranulat fra blant annet kasserte oppdrettsmerder, forrør og tauverk. I 2018 er kontinuerlig produksjon av granulat i gang, og de leverer resirkulert plastråstoff fra marin næring til nyproduksjon av plastprodukter innenlands og utenlands.

- Vi er veldig glade for å få NOPREC inn som nye medlemmer av Avfall Norge. Dette er med på å styrke arbeidet med å skape et marked for resirkulerte råvarer, sier Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge.

Anlegget er samlokalisert med Containerservice Ottersøy AS på Matmortua. Dette gjør det mulig å kontrollere og spore avfallet fra det meldes inn fra kunden til det kjøres ut som plastgranulat, ferdig resirkulert råvare. Samarbeidet med Containerservice Ottersøy AS er tett, og sammen kan de to selskapene levere en helhetlig tjeneste med innhenting, bearbeiding og resirkulering av plast.

- Vi kjører R&D-prosjekter med små og store samarbeidspartnere, og ønsker bidra til å drive den norske sirkulærøkonomien framover ved å kjøre plastavfall fra Norge tilbake i norsk plastproduksjon.

Hamland sier videre at de er en av få aktører i landet som har opparbeidet seg praktisk erfaring for å slutte sirkelen nasjonalt, først for avfall fra maritim næring.


- Vi har også ambisjoner om å produsere plastråvare av annet næringsavfall. For en liten distriktsaktør som ønsker å bli et nasjonalt resirkuleringsmidtpunkt er det naturlig å søke mot Avfall Norge som bransjeorganisasjon.

Kontakt oss

Silje Marie Rosenlund

Leder medlem og marked
Avfall Norge
Ansvar: Medlemverving- og oppfølging. Avfall Norges årskonferanse, arrangement. Prosjekter: REdu og tekstil
Telefon:  47179706

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter