Velkommen til nye medlemmer

Avfall Norge ønsker velkommen til Kragerø kommune og Stalkit!
Av: Avfall Norge | Publisert: 27. april 2018

Kragerø kommune

Kragerø kommune overtok i juli 2017 innsamling av husholdningsavfall i egen regi etter å ha terminert avtalen med RenoNorden. I den forbindelse ble avdelingen Renovasjonsdrift opprettet og er i dag en selvstendig avdeling som håndterer hele renovasjonsområdet som dekkes av selvkost. 

- Det er viktig for kommunen at man stadig utvikler seg og holder seg oppdatert for å kunne levere gode tjenester til innbyggerne, det var derfor riktig for oss å melde oss inn i Avfall Norge, sier avdelingsleder Stefan Baugstø

Vi håper at dette kan bidra til å holde oss oppdatert på hva som skjer i markedet, hjelpe oss å utvikle oss og komme i kontakt med et større nettverk innen renovasjon. Vi håper også at vi kan være til hjelp for andre. 

 

Stalkit

Stalkit er en trønderbedrift som er blant de første med bruk av helt ny teknologi for sporing.

Ny teknologi åpner for smart sporing av nærmest alle typer verdier, overalt og hele tiden. StalkIT benytter en helt ny mobilteknologi for å forbedre hverdagen for kunder innen renovasjon og havbruk ved hjelp av et smart sporingssystem utviklet i Trøndelag.

Komplett Sporingstjeneste 

  • En enkel og fleksibel sporingstjeneste med sporingsenhet, app og webportal med kartlag som viser sporingsenhetene, lagerbeholdning og plassering av utstyr ute hos kunde.
  • Robust for å tåle nordiske forhold som fukt, kulde og røff behandling
  • Inntil 20 års batterilevetid/ inntil 15.000 sendinger

Smart søppel: nå skal avfallet spores

Den trønderske gründerbedriften StalkIT har ved hjelp av den nye mobilteknologien Narrowband IoT utviklet en løsning for sporing av avfallscontainere. Nå kobles containerne til internett, og kan gi renovasjonsselskapene verdifull informasjon om plassering, temperatur og bevegelse. Det interkommunale renovasjonsselskapet HAMOS er pilotkunde i det som kan bli et trøndersk eventyr.

Det kan være en utfordring for renovasjonsselskaper å ha full oversikt over containere de til enhver tid har på lager eller plassert ute hos kunder. StalkIT har utviklet en løsning som gir kundene bedre kontroll. I samarbeid med HAMOS, et renovasjonsselskap for elleve kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal, har de utviklet en sporingstjeneste for avfallscontainere som benytter Narrowband IoT (NB-IoT), en teknologi spesiallaget for tingenes internett.

Sporingstjenesten består av en brikke som monteres på utstyre,t som sender informasjon igjennom teleoperatørens sitt NB-IoT nett til StalkIT sine servere. Fra mobile enheter eller PC kan avfallsselskapet se sine eiendeler i et interaktivt kart og bruke smart logikk som å knytte enhetene til lager, få alarm fra sensorer og andre funksjoner.

Man kan også konfigurere og gruppere enheter ut fra behov for sendeintervall, bevegelse, temperatur og geografisk gjerde. Gjennom et åpent API kan systemet kobles opp mot kundenes eksisterende datasystem.

Bedre service for kunder

– Dette sporingssystemet vil effektivisere og kvalitetssikre arbeidsprosesser. Containere, utstyr og verktøy blir lett synlig i kart fra kontor, lastebiler og mobile enheter. Full kontroll over containere, utstyr og verktøy er helt i tråd med kundeløfter «vi gjør det lett å gjøre rett». Dette vil gi bedre service for kunder og besparelse for bedriften.

Les mer om oss på: stalkit.no