Velkommen til nytt medlem

Vi ønsker Medarbeiderne velkommen som nytt medlem i Avfall Norge.
Av: Avfall Norge | Publisert: 21. juni 2018

Medarbeiderne er et litt annerledes avfallsselskap. De eksisterer utelukkende for å skape ordinære arbeidsplasser for mennesker med rusbakgrunn. De er godt på vei til å bevise at man kan drive en liten industribedrift til balanse og deretter overskudd - med bare tidligere rusavhengige som verdiskapere.

Medarbeiderne har i dag 13 mennesker med rusbakgrunn fast ansatt i 4,5 årsverk. De har ingen på tiltak, utprøving, avklaring, kvalifisering eller lønnstilskudd. Medarbeiderne skaper verdi på jobb etter veldig kort tid og har derfor vanlig kontrakt og lønn fra første dag. Flere er stolte av å betale skatt og bidra til fellesskapet.

Pr. i dag henter Medarbeiderne pant, glass- og metallemballasje, småelektronikk og tekstiler hos 1390 faste abonnenter i Stor-Oslo. På siden bygger de opp et lite flyttefirma.

Visjonen vår er å vise hele verden at tidligere rusavhengige kan jobbe.

- Vi innser at vi trenger mer kompetanse og et faglig nettverk på avfall og finner det derfor riktig å melde oss inn i Avfall Norge. Vi håper de litt større avfallsbedriftene tar godt imot oss. Hvis dere lærer oss det dere kan om avfall skal vi lære dere det vi kan om rusutfordringer i arbeidslivet, sier Chris Klemmetvold i Medarbeiderne

Les mer om Medarbeiderne