Velkommen til Omatt

Avfall Norge ønsker Omatt velkommen som nytt medlem. Omatt har som formål om å være en nasjonal interesseforening for ideelle gjenbruksaktører.

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 17. desember 2021

Omatt omfatter 14 medlemsbedrifter av ulik størrelse og totalt sett har medlemsbedriftene godt over hundre butikker over hele landet med over 6000 frivillige medarbeidere.

Felles for alle medlemsbedrifter til Omatt er at det bare er frivillige som jobber i butikkene.

- Butikkene "våre" er spredt over hele Sør-norge, og noen få nordafor Trondheim, i Bodø og Tromsø. Tilsammen er det 124 butikker med omlag 6000 frivillige medarbeidere. De aller fleste er pensjonister og aldersgjennomsnittet ligger godt opp på 70 tallet, forteller Magne Rydland, daglig leder i Omatt.

Gjennom frivilligheten ønsker Omatt å bidra til å realisere verdens bærekraftsmål, både direkte og indirekte

- Vi er en målrettet medspiller i arbeidet for at Norge skal nå sine forpliktelser når det gjelder å realisere verdens bærekraftsmål, forteller Rydland.

Har Avfallspyramiden i fokus

For å nå verdens bærekraftsmål og særlig punkt 12 som tar for seg ansvarlig forbruk er vi avhengig av gode tiltak på alle ledd i avfallspyramide, mener Omatt.

- Vi må sørge for å lage mindre avfall gjennom å redusere forbruk og produksjon, deretter må vi sørge for å bruke ting en gang til. Dette er et av primærmålene til alle medlemsorganisasjonene i Omatt, avslutter Magne Rydland.

Om Omatt

Omatt er en bransjeforeningen for ideelle gjenbruksaktører

En aktør med 14 medlemsbedrifter av ulik størrelse, fra omlag 50 gjenbruksbutikker og ned til 1 butikk.

Felles for medlemsbedriftene er at det er bare frivillige som jobber i butikkene.

Butikkene er spredt fra sør til nord over store deler av landet.

Tilsammen er det 124 butikker med omlag 6000 frivillige medarbeidere.

Omatt ledes av et styre på 6 medlemmer, styreleder nå er Tommy Eriksen.

Nettside: https://omatt.org/

Kontakt: post@omatt.org

Kontakt oss

Sara Wilsgaard

Medlemsansvarlig
Avfall Norge
Ansvar: Medlemskommunikasjon, bærekraft og ombruk.
Telefon:  95707878

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter