Velkommen til nye medlemmer!

Avfall Norge ønsker PWS Norge AS og WAI Environmental solutions AS velkommen som nye medlemmer!
Av: Cecilie Lind | Publisert: 1. mars 2018

PWS utvikler fremtidens avfallssystem

PWS Norge AS er en del av PWS Nordic AB som har ansvaret for Sverige, Norge, Danmark og Finland og er markedsledende på utstyr til avfallshåndtering i Europa. PWS utvikler fremtidens avfallssystemer, hvor de tilbyr effektive, praktiske og økonomiske løsninger som gagner miljøet, klienter og brukere.

Når PWS produserer nye plastbeholdere, er en CO₂-reduksjon og energibesparelse en viktig del av produksjonen. Dette gjøres mulig ved bruk av resirkulerte råvarer, sammensetning er basert på flere tiår med erfaring og utvikling.

PWS har avtaler med mange kommuner i Norge om levering av  nedgravde avfallssystemer. De er også markedsledende i Oslo med snart 1000 systemer utplassert. Har også flere systemer utplassert i blant annet Asker, Bærum, Bodø, Vestfold, Østfold 

De er en del av ESE World BV.com og RPC Group som er våre eiere med over 20 000 ansatte og har kontorer i hele Europa. 


Deler de samme verdiene som Avfall Norge

- PWS Norge AS ble opprettet for 3 år siden og vi ønsker å komme nærmere brukere for å styrke sin posisjon i Norge og Europa. Alle våre avdelinger har økt omsetningen og i Norge skal det også satses. Vi har mye av de samme verdiene som Avfall Norge står for og vi ønsker å holde oss oppdatert på utviklingen av hva som skjer innen avfallshåndtering da vi utvikler produkter for fremtiden, sier salgsjef Pål Brynhildsen fra PWS Norge

Les mer om PWS Norge her

WAI Environmental solutions sikrer utveksling av miljøteknologi mellom Norge og Kina

WAI Environmenl solutions AS er en teknologibedrift innen behandling av avløpsvann, slam, organisk avfall og forurensede jordmasser. Som oppstart bedrift er de tilknyttet Silicia - Vestfold Teknologi Inkubator som har kontorer i Forskningsparken i Borre, Horten.

Deres forretningsmodell er utveksling av miljøteknologi mellom Norge og Kina. Norge er langt framme innen mange teknologi felt, mens det i Kina foregår utvikling i raskt tempo og det finnes operasjonell erfaring med løsninger som ikke finnes i Norge. 

WAI Environmenl solutions tilbyr teknologi i markedene både i Norge, Europa og Kina, basert på deres kunnskap og samarbeidsavtaler med aktører innen tørkesystemer og pyrolysesystemer for slam og organisk avfall. Deres pyrolyse systemer er i drift i Kina for rensing av forurensede jordmasser og oljeholdig avfall med kapasitet fra 12 til 144 tonn/dag.

Deres Beltetørke i kombinasjon med Pyrolyse kan behandle mange ulike typer organisk materiale, redusere volumet og omdanne det organiske innholdet til drivstoff og gjødsel. Deres Pyrolyse installasjoner varierer fra 12 til 144 tonn/dag, med behandling av masser som oljeholdig slam eller forurensede jordmasser.  

De markedsfører sine teknologier og systemløsninger i Norge, Norden, Europa og i prosjekter i Kina, med fokus på Beltetørke-systemer og Pyrolyse-systemer, og med stor fokus på behandling av slam fra kommunale og industrielle renseanlegg for avløpsvann. De kan tilby Pilot prosjekter sammen med kunder for slam behandling basert på operasjonell erfaring, for å kvalitetssikre full-størrelse-løsninger.

Vil samarbeide og dele kunnskap med bransjen

- Avfall Norge har et stort nettverk og mange medlemmer med mye kompetanse innen våre fagområder, som det vil være verdifullt for oss å samarbeide med. Medlemskapet i Avfall Norge vil gi oss muligheten til å hente og bidra med informasjon og kunnskap, og forhåpentligvis møte aktører i de aktuelle markedene med behov for våre løsninger. Vi mener vår kunnskap og våre internasjonale kontakter, spesielt i Kina, kan ha verdi for mange, sier CEO Steinar Danielsen.

Les mer her.


MØT DEM BEGGE PÅ AVFALL NORGES ÅRSKONFERANSE I STAVANGER