Velkommen til Ragn-Sells

Vi ønsker Ragn-Sells velkommen som nytt medlem i Avfall Norge
Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 1. oktober 2018

Vil være med på å påvirke

- Avfall Norge har utviklet seg til å bli en organisasjon med sterke meninger og god handlekraft. Vi i Ragn-Sells ser at ved å være medlem i Avfall Norge kan vi være med på å påvirke det politiske landskapet til å tilrettelegge bedre for vår bransje. sier adm.dir i Ragn-Sells, Bjørn Hoel.

Bjørn Hoel forteller videre at de opplever at ønsker og lovkrav fra det offentlige ikke alltid samsvarer med villigheten til reel endring når det kommer til stykket.

- Dette ønsker vi å være med på å påvirke i riktig retning sammen med andre i bransjen. Dette er hovedårsaken til at vi nå har blitt medlem i Avfall Norge, sier adm.dir i Ragn-Sells Bjørn Hoel.

Åpner får tettere samarbeid

- Vi er svært glad for å kunne ønske Ragn-Sells velkommen som medlem. Dette styrker muligheten for økt dialog og samarbeid. Begge deler avgjørende for å utvikle bedre løsninger for både husholdninger og næringsliv, sier Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge

Om Ragn-Sells

Ragn-Sells er en 100% familieeid gjenvinningsentreprenør som i dag er etablert i Norge, Sverige, Danmark og Estland. 

I Norge består Ragn-Sells av mer enn 400 ansatte som er spredt på 23 avdelinger. 

Selskapet er totalleverandør av tjenester knyttet til håndtering og bearbeiding av restprodukter og avfall fra næringsliv og private. Av avfallet produseres sekundære råvarer som papir, plast og metaller til verdensmarkedet. 

Fokus på innovasjon og bærekraft 

Ragn-Sells forteller at deres viktigste oppgave er å ta vare på ressursene i avfallet. De forteller at de jobber kontinuerlig med innovasjon for å løfte avfallet oppover i avfallspyramiden og øke gjenvinningsgraden. Videre forteller de at de er det første selskapet i Norge som er sertifisert på samfunnsansvar

-->Les mer om Ragn-Sells

____________________________

Kontakt oss

Silje Marie Rosenlund

Leder medlem og marked
Avfall Norge
Ansvar: Medlemverving- og oppfølging. Avfall Norges årskonferanse, arrangement. Prosjekter: REdu og tekstil
Telefon:  47179706

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter