Velkommen til Revixit

Revixit er et nyetablert selskap som skal etablere et sluttbehandlingsanlegg for kabel og metall, samt forskning og utvikling på nye og bedre metoder for materialgjenvinning og gjenbruk av produksjonsavfallet.

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 6. september 2021

Revixit ble etablert i 2021, på Rødskjær utenfor Harstad.

- Målet om å etablere et kabelbehandlingsanlegg hadde utspring i ønsket om å bidra i en sirkulær og bærekraftig økonomi samtidig som behov for gode og varige løsninger mangler i vår landsdel, forteller Tove Albrigtsen, daglig leder i Revixit.

En mer effektiv og samfunnsnyttig behandling av de ulike fraksjonene, samtidig som man kutter mellomledd i avfallsstrømmen, skal bidra til en miljømessig og økonomisk gjenvinningsprosess.

- Vårt mål er å gjenvinne alle deler i kabelen. Med forskning, samarbeid og kunnskapsutveksling skal vi finne løsninger. Plast er et stort problem i dagens samfunn og for generasjoner fremover. Ny teknologi med fokus på gjenbruk av ressurser bidrar til å løse mange av utfordringene dagens samfunn lever i., forteller Albrigtsen.

Metall og plast fra kabel

I følge Revixit vil metallet i etter sluttbehandling være skilt ut til en så ren fraksjon at det kan gå rett til omsmelting og materialgjenvinning.

En kabel består av ca 40% plast, men plasten kan være krevende å materialgjenvinne. Revixit satser derfor på forskning i samarbeid med laboratorier i Litauen og Norge for å finne nye løsninger på plasten fra kabelen. Troms og Finnmark Fylkeskommune v/FORREGION ARKTIS og Norges forskningsråd støtter prosjektet.

- Vi søker å finne egenskapen til de forskjellige typer plast som benyttes i kabler og hvordan den gjenbrukte plasten kan benyttes i produksjon av nye produkter, forteller Tove Albrigtsen


Om Revixit

Etablert i 2021

Holder til på Rødskjær utenfor Harstad

Aktuell med etablering av sluttbehandlingsanlegg for kabel og metall

Mail: post@revixit.no

Nettside: https://revixit.no/

Vil du bli medlem i Avfall Norge?

Kontakt oss

Sara Wilsgaard

Medlemsansvarlig
Avfall Norge
Ansvar: Nettsider, medlemskommunikasjon, CRM, Årskonferansen
Telefon:  95707878

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter