Velkommen til Tønsberg kommune

Avfall Norge ønsker Tønsberg kommune velkommen som nytt medlem. Kommunen har 57 000 innbyggere og er i stadig vekst.

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 4. april 2022

I Tønsberg er det Vesar (Avfallsselskapet i Vestfold) som står for innsamling og håndtering av avfall. Husholdningsavfallet kildesorteres i flere kategorier: Matavfall, papir/papp, plastemballasje, glass/metall og restavfall. I tillegg kan befolkningen levere inn ee-avfall, farlig avfall, tekstiler, grovavfall og hageavfall til miljø- og gjenvinningsstasjoner.


Det produseres i overkant av 20 000 tonn husholdningsavfall i kommunen. Nesten halvparten av avfallet går til forbrenning, mens om lag en tredjedel gjenvinnes. I tillegg går en fjerdedel til kompostering og produksjon av biogass.

- Det er flere områder kommunen er forurensningsmyndighet i, og vi må prioritere etter hvor stor miljømessig risiko en sak eller henvendelse har. Ett av de er oppfølging av kommunens ansvar innen opprydding av forsøpling. Det er viktig å ligge i forkant før det utvikler seg til større villfyllinger, forteller Bente Larsen.


Tønsberg kommune

Kontaktperson: Bente Larsen
bente.larsen@tonsberg.kommune.no

Les mer på: https://www.tonsberg.kommune.no/

Vil du bli medlem i Avfall Norge?

Kontakt oss

Sara Wilsgaard

Medlemsansvarlig
Avfall Norge
Ansvar: Medlemskommunikasjon, bærekraft og ombruk.
Telefon:  95707878

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter