Velkommen til Viking gjenvinning

Avfall Norge ønsker Viking gjenvinning velkommen som nytt medlem!
Av: Cecilie Lind | Publisert: 16. februar 2018

- Vi opplever Avfall Norge som en samlende organisasjon for en bransje med veldig forskjellige forutsetninger og ulike agendaer. De tilbyr en sosial faktor og et godt diskusjonsforum for en felles plattform inn mot myndigheter. Det er etter vårt syn blitt slik at det ikke lenger er en god sammenheng i mellom myndighetenes ønsker og målsetninger sett i forhold til faktiske virkemidler for gjennomføring. Vi ser derfor på medlemskapet som en bedre mulighet for å bli hørt, sier daglig leder i Viking gjenvinning, Geir Istad

Hvem er Viking gjenvinning?

Viking Gjenvinning AS er et selskap som driver med gjenvinning av metall, industriavfall, plast og andre resirkulerbare materialer. De kan levere tjenester for fjerning og oppbevaring av slike materialer.

De er behjelpelige med utarbeidelse av miljøsaneringsrapport og avfallsplan for rivegodkjenning.
De har utleie av mannskap med all nødvendig sertifisering og erfaring fra industriell demontering av større konstruksjoner.

De tilbyr også henting og berging av gjenstander som ligger utilgjengelig til i terreng eller sjø og er godkjent mottak for not tau og garn. De er godkjent mottak og behandlingsanlegg for kasserte fritidsbåter og yrkesfartøy og har gratis mottak av fritidsbåter inntil 3 tonn. De henter i hele Møre og Romsdal og etablerer flere mottak på hele Vestlandet.

De disponerer 4000m2 innendørs areal for lagring og produksjon i Geilevika på Godøya, med egen dypvannskai.

Les mer om Viking gjenvinning her.