Velkommen til Philip Morris

Vi ønsker Phillip Morris velkommen som nytt medlem i Avfall Norge!
Av: Mona Sæther | Publisert: 31. januar 2019

Det er kanskje et tegn i tiden at også vareprodusenter nå melder seg inn i Avfall Norge. Sirkulærøkonomi og utvidet produsentansvar innebærer at produsenter tar større ansvar for sine varers livssyklus, også etter at den er konsumert.

Tobakksindustrien er intet unntak. Alle som har deltatt på strandrydding kan bevitne at sigarettfiltre er et stort problem, faktisk er disse filterne blant de gjenstandene som oftest ender opp som avfall langs europeiske strender.

- Vi ønsker å redusere påvirkningen våre produkter har på miljøet, og vi har forpliktet oss til å spille en aktiv rolle i kampen mot forsøpling og plast i havet, sier Pia Prestmo i Philip Morris International.

Mer kunnskap om sirkulærøkonomi 

 - Vi mener at den beste måten å redusere forsøpling på, kanskje spesielt når det gjelder sigarettfiltre, er å gjøre ansvarlig avfallshåndtering så enkelt som mulig for forbrukerne. Uten tilgjengelig askebeger, vil alternativet for mange være å kaste sigaretten på bakken. Det er også behov for å endre folks adferd, av en eller annen grunn så er det mindre sosialt stigma knyttet til å kaste fra seg en sigarett enn en plastflaske. Da skylles dette til slutt ut i havet, og vi er bekymret for at ikke alle er klar over hvor skadelig dette er for miljøet, sier Prestmo. - Samarbeid mellom flere parter er nødvendig for å skape konkrete, gode løsninger, sier Prestmo. 

- Som nye medlemmer i Avfall Norge, ønsker vi å få mer kunnskap om sirkulærøkonomi, om avfallshåndtering og ikke minst få innspill til hvordan vi som produsenter bedre kan bidra fra vår side. 

 - Samarbeid er absolutt en viktig nøkkel for å få til en sirkulær økonomi, og vi er derfor veldig fornøyd med å ha Philip Morris som medlem i Avfall Norge, sier Nancy Stand, administrerende direktør i Avfall Norge.

Skal slutte med sigaretter

Philip Morris skal slutte å selge sigaretter, og satser nå på tobakkprodukter og e-sigaretter basert på damp, sier Prestmo. 

– Vi er i ferd med å ta steget over til å utelukkende produsere og selge røykfrie nikotin- og tobakksprodukter. Dette innebærer at vi også investerer tungt i innovative løsninger for å redusere avfall fra våre nye, røykfrie produkter. Oppvarmede tobakksprodukter innebærer ingen forbrenning. Det er ingen ild og dermed ingen aske. Derfor er det heller ikke behov for å kaste filteret på bakken og trampe på det etter bruk.

- Vi gleder oss til å bli bedre kjent med Avfall Norge, de arenaene til tilbyr og møte andre medlemmer, sier Prestmo. – Det er som kjent først etter at industrien spiller på lag at det grønne skiftet virkelig skyter fart.