Lukk søk

Nok en gang fullsatt kurs

Igjen var det fullsatt på det videregående kurset i farlig avfall. Kurset tok for seg utfordringer knyttet til alt fra håndtering til klassifisering. Målet var selvsagt å redusere risikoen for alle som jobber med farlig avfall ved å gi en grundig innføring i kjemiske prinsipper.
Publisert: 31. oktober 2017 | Fagområde: Farlig avfall

23 deltakere var samlet i Langesund for å gå gjennom et firedagers kurs bestående av både teori og gruppeoppgaver. Kurset ga i korte trekk en innføring i kjemi, farlig avfall i praksis, miljøkartlegging, lagret energi (batterier) og sikker emballering av farlig gods.

Kurset gikk i dybden i teorien, men spedde på med nok av praktiske eksempler for å vise relevansen til deltakernes arbeidshverdag med blant annet labtester og demonstrasjoner. 

Ved kursslutt fikk deltakerne også mulighet til å avlegge eksamen i tillegg til å motta kursbevis.

Kurset arrangerer neste gang i uke 7 eller 10 i 2018. Send e-post til Hans-Martin Rønning for å få informasjon for å bli varslet om neste kursstart. 

Kontakt oss

Hans-Martin Rønning

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Farlig avfall og deponier
Telefon:  99554099