Viktige diskusjoner på Høstmøtet

Rundt 100 engasjerte deltakere fra hele landet diskuterte avfalls- og gjenvinningsbransjens fremtid denne uken.

Av: Avfall Norge | Publisert: 1. november 2019

Temaer for diskusjonene var basert på aktuelle muligheter og utfordringer bransjen nå står ovenfor, som rammevilkår, digitalisering, renere råvarer og kompetanse. Samtidig diskuterte vi hvordan bransjen kan samle, utvikle og posisjonere seg for å møte fremtidens utfordringer.

En fellesnevner for diskusjonene var knyttet til EUs materialgjenvinningsmål, hvordan vi skal nå disse og hvilke mål og tidsfrister som faktisk gjelder for Norge.

Økt åpenhet, informasjonsdeling og kommunikasjon, standardisering, oppfølging av regelverk, samarbeid og bedre samspill gjennom hele verdikjeden i hele den sirkulære økonomien var også viktige punkter som kom opp flere ganger. Det kom også tydelig frem at bransjen har økt behov for å jobbe mer med HMS og brannsikkerhet.

Handelens Miljøfond lanserte flere nye initiativ inkludert et innovasjonsprogram for plast, REPLAS, hvor det er bevilget 5 millioner kroner som skal tildeles bransjeprosjekter gjennom Avfall Norge og Avfallsforsk.

Høstmøte ble avsluttet med en bransjesamtale med overskriften Verdiskaping basert på avfallsressurser. Gode eksempler ble presentert, og Fortum fortalte om planene om et nytt sorteringsanlegg for plast i Norge. '

Innspillene på årets Høstmøtet vil bli tatt inn i det videre arbeidet med Avfall Norges Handlingsplan for 2020. Oppdateringer vil bli gitt under Fagsamlingen i Oslo i januar med en oppfølging av arbeidet under Samarbeidsmøte om Handlingsplan den 17. juni på Avfall Norges årskonferanse 2020.

Tusen takk til alle deltakere for verdifulle diskusjoner og innspill.

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter