Vil samarbeide om å redusere klimautslipp

Det er bra regjeringen ikke gjeninnfører en ensidig CO2-avgift for avfallsforbrenning, men heller skal utrede videre hvordan klimautslippene kan reduseres. Dette mener Avfall Norge, Energi Norge og Norsk Fjernvarme i en felles uttalelse.
Publisert: 12. oktober 2017 | Fagområde: Energigjenvinning
STATSBUDSJETTET 2018: Regjeringen ikke gjeninnfører en ensidig CO2-avgift for avfallsforbrenning.

Avgiften ble fjernet i 2010 fordi den ikke førte til utslippskutt

Da den rødgrønne regjeringen fjernet forbrenningsavgiften på avfall i 2010 var begrunnelsen manglende klimaeffekt. En ny utredning av hvordan CO2 skal avgiftsbelegges må omfatte hele næringskjeden.

- Ensidig avgift på forbrenning har lite klimavirkning, resultatet blir kun dårligere økonomi for de mange anleggene over hele landet, sier Nancy Strand i Avfall Norge.

Avfallsbransjen som en del av løsningen

Avfallsbransjen er innforstått med at Norge har tilsluttet seg til EUs utslippsbaner, som betyr at og 40 prosent av utslippene skal kuttes innen 2030. At dette også vil påvirke ikke-kvotepliktig sektor og avfallsbransjen, er bransjen klar over.

- Avfallsbransjen er navet i sirkulærøkonomien og tar i dag et samfunnsansvar som det også vil være behov for i fremtiden. Derfor må nye klimatiltak sørge for å styrke sirkulærøkonomien, ikke svekke den, fortsetter Nancy Strand.

- Det er flere alternativer som det blir viktig å se nærmere på og ta seg tid til å undersøke skikkelig. Vi vil bidra til å finne løsningene, og ser frem til et konstruktivt samarbeid med myndighetene for å få til løsninger som ikke fører til kroken på døra for de mange anleggene over hele landet, sier Sigrid Hjørnegård i Energi Norge. 

Minner om manglende miljøeffekt med CO2-avgift

Begrunnelsen for å fjerne avgiften i sin tid var for å unngå en avgift som ikke kunne underbygges med klimaeffekt. En avgift som gir høyere priser for levering av restavfall til norske anlegg, vil først og fremst føre til økt eksport av avfall til forbrenning. Dette viste også Miljødirektoratets evaluering som kom i 2014, en evaluering som også påpekte at avgiften heller ikke bidro til økt materialgjenvinning.

- Innføring av ensidig CO2-avgift på avfallsforbrenning vil kun bety økte kostnader og slutten for energigjenvinning flere steder. Med en uklar klimaeffekt av avgiften er det større behov for å utrede alternativer til avgiften og se nærmere på andre insentiver for økt materialgjenvinning, avslutter Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme. 

 

Kontakt

  • Avfall Norge

Nancy Strand, administrerende direktør: +47 916 01 901

Torbjørn Sølsnæs, kommunikasjonssjef: +47 488 47 925

  • Energi Norge

Sigrid Hjørnegård, direktør fornybar energi og klima: +47 975 08 901

  • Norsk Fjernvarme

Heidi Juhler, daglig leder: +47 916 37 12

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter