Vinn Avfall Norges hederspriser 2018

Avfall Norges hederspriser skal belønne innsats som bidrar til en sirkulær økonomi, med utgangspunkt i avfall og gjenvinning. For å lykkes med fremtidens lavutslippssamfunn, må vi lykkes med sirkulærøkonomien og skape industriell bærekraft. Vinnere kåres i april og annonseres under Avfall Norges årskonferanses festmiddag i juni. Les kriteriene her.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 22. februar 2018

Arbeidet som belønnes kan omfatte ulike aspekter innen teknologi og tjenester, økonomi, samfunns- og markedsforhold, samt systemer og konsepter. Juryen prioriterer nominerte som kan vise til dokumenterte resultater og effekt, samarbeid og har overføringsverdi hos flere.

To hederspriser for 2018: Innovasjonsprisen og Gründerprisen
Innovasjon, ny teknologi og nye markedskrefter påvirker bransjens utvikling. Bransjen blir utfordret av andre næringslivsaktører på å utvikle nye markeder for sekundære råvarer og å bevege seg oppover ressurspyramiden mot null avfall. Nye aktører, gründere og teknologier er sterke drivere i dette markedet. Samtidig har de etablerte i bransjen og næringslivet sterk kompetanse og lang erfaring med utvikling.

Derfor utlyser vi både Innovasjonsprisen for banebrytende arbeid i etablerte bedrifter og Gründerprisen for konsepter blant nye aktører.


Hvem kan få Innovasjonsprisen?
Prisen kan gis til enkeltpersoner, private eller kommunale bedrifter. Den retter seg mot fagmiljøer i både offentlig og privat sektor, i og utenfor bransjen. Bedrifter omfatter her også leverandører og rådgivere. Prisen kan også gis til universiteter, studenter eller miljøer som arbeider med innovasjon innenfor avfall og gjenvinning eller ressursutnyttelse. Prisen kan også gis til definerte prosjekter. Dersom arbeid er utført på oppdrag, er det oppdragsgiver som normalt er mottaker av prisen.


Kriterier for Innovasjonsprisen

 • Dokumentasjon: Arbeidet må vise til dokumenterte resultater, effekt og faglig kvalitet og må ha foregått i minst 6 mnd.

 • Nivå av innovasjon: Banebrytende arbeid hvor et nytt produkt, et tjenestetilbud, en metode eller et nytt marked er blitt introdusert.

 • Nivå knyttet til sirkulærøkonomi og industriell bærekraft:

  • Arbeid har bidratt til at avfall har løftet seg fra å være noe man henter og håndterer til å bli et viktig ledd i sirkulærøkonomien.

  • Arbeid har bidratt til at bransjen har blitt en industri som håndterer viktige råvarer, leverer ressurser og skaper nye arbeidsplasser.

  • Arbeid har bidratt til samfunnsverdi og miljømessige fordeler.

 • Markedspotensial og overføringsverdi nasjonalt og internasjonalt


Hvem kan få Gründerprisen?
Gründerprisen kan gis til enkeltpersoner eller start-ups, studenter innenfor entreprenørskap eller grupper som jobber med et nytenkende prosjekter eller gründerideer innenfor avfall og gjenvinning og/eller sirkulærøkonomien.

Kriterier Gründerprisen

 • Ideen/konseptets nivå knyttet til sirkulærøkonomi og industriell bærekraft

  • Arbeid har bidratt til at avfall har løftet seg fra å være noe man henter og håndterer til å bli et viktig ledd i sirkulærøkonomien.

  • Arbeid har bidratt til at bransjen har blitt en industri som håndterer viktige råvarer og , leverer ressurser og skaper nye arbeidsplasser  og skaper nye markeder. og arbeidsplasser.

  • Arbeid har bidratt til samfunnsverdi og miljømessige fordeler

 • Markeds-, forretnings-, verdiskapings- og vekstpotensiale

 • Realiserbarhet og gjennomføringspotensiale

 • Innovasjonsgrad

 • Brukervennlighet

 • Formidlingsevne

Hva er prisen, hva får man?

Vinnere får diplom og et gavekort på 10 000 NOK. I tillegg får dere synliggjort deres løsning på scenen foran 1000 mennesker under Avfall Norges årskonferanses festmiddag den 6. juni.


Hvordan deles prisene ut?

Finalister presenteres i forkant av Avfall Norges årskonferanse. Vinnere annonseres og presenteres under festmiddagen den 6. juni.


Hvem kan foreslå kandidater:

Alle virksomheter og enkeltpersoner kan nominere egne eller andres løsninger, prosjekter osv. Juryen vurderer innkomne forslag og kan også selv fremme egne forslag.


Hvordan sende inn?

Send inn deres nominasjon med begrunnelse til silje.rosenlund@avfallnorge.no innen 13. april

Dokumentet skal bestå av maks to sider med følgende oppbygging:

 1. Kort beskrivelse av kandidat

 2. Besvarelse i henhold til kriteriene i seksjoner

 3. Eventuelle vedlegg.


Årets jury

Juryen består av 3-5 personer hvorav en er administrerende direktør i Avfall Norge. De øvrige oppnevnes ut fra personlig egnethet, bestående av representanter fra medlemmer i Avfall Norge og eksterne representanter. Medlemmene oppnevnes av direktøren.

I 2018 består juryen av:
Nancy Strand, adm.dir Avfall Norge
Odd Terje Døvik, adm dir Returkraft AS
Audun Roalkvam, Avdelingsleder gjenvinning IVAR IKS
Espen Larsen Mikkelborg, rådgiver ÅRIM og tidligere REdu-student
Cathrine Barth, Circular Norway
Tor Mühlbradt, Spesialrådgiver, Bærekraftsdivisjonen, Innovasjon Norge


Kontakt oss

Silje Marie Rosenlund

Leder medlem og marked
Avfall Norge
Ansvar: Medlemverving- og oppfølging. Avfall Norges årskonferanse, arrangement. Prosjekter: REdu og tekstil
Telefon:  47179706