Iris-Salten vant kommunikasjonsprisen 2021

I samarbeid med den kjente portugisiske gatekunstneren Bordalo II har prosjektet «Trash Animals of Salten» blitt et annerledes kommunikasjons-stunt. 12 skulpturer av avfall plassert på hvert av deres miljøtorg, er en påminnelse om på at avfall kan være vakkert, det kan være kunst og det har en verdi.

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 11. juni 2021

I 2019 markerte Iris sitt 25 års-jubileum. De ønsket å markere dette på utradisjonelt vis og tok kontakt med kunstnerorganisasjonen Up North i Bodø. Gjennom dem kom de i kontakt med den kjente portugisiske gatekunstneren Bordalo II.

Han lager avfallsskulpturer av dyr fordi han mener dette er en måte å tale deres sak på når de selv ikke kan forhindre menneskeskapte ødeleggelser av naturen. Han sa seg villig til å lage 11 skulpturer av avfall i sitt studio i Lisboa, og komme til Bodø for å gjøre den tolvte på en murvegg på Vikan Avfallsanlegg. Avfallskulpturene, som portretterer dyr fra den arktiske faunaen, er nå plassert på hvert av deres miljøtorg.

Prisen utdelt under Årskonferansen 9. juni

Kommunikasjonsprisen går til virksomheter som har bidratt til å forbedre holdninger, øke kompetanse om materialgjenvinning, avfallsreduksjon eller andre tiltak for den sirkulære økonomien.

Iris-Salten har med sin kreativitet i kommunikasjonen, hatt et tydelig budskap som treffer målgruppen godt.

Gjennom samarbeid og et tydelig budskap - viser resultatene at de har nådd ut til veldig mange, og fått stor oppmerksomhet.

De har tatt i bruk både tradisjonelle og nye, digitale kanaler for å nå bredt ut til sine målgrupper.

Prosjektet viser at pisk, ikke gulrot, også er en fin ting for å få flere til å sortere mer og riktig. Vinnerens arbeid med å nå ut med et viktig budskap om avfallets verdi, og gi noe tilbake til innbyggerne for den innsatsen de gjør er til etterfølgelse.

Vi gratulerer Iris Salten som vinner av årets kommunikasjonspris!


Les mer om prosjektet på irisnytt.iris-salten.no

Se hele prisutdelingen her:

Juryen bestod av:


Kaia Lind i Vesar

KAri-Lill Ljøstad i Grønt Punkt Norge

KAri Slaattelid i Remiks

Elisabeth Marie Vollan i Oslo REG


Kontakt oss

Mona Nordhammer Sæther

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: REdu, merkeordningen, plast og marint avfall og forsøpling.
Telefon:  48023019

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter