Webinar om Rydde og refusjonsordningen

Den 4. mars kl. 13.00-14.00 arrangerer Hold Norge Rent samt Senter for Oljevern og Marint Miljø webinar for avfallsselskaper om Rydde og refusjonsordningen. Rydde er en ny løsning laget for å administrere og logge ryddeaksjoner. For avfallsselskapene er dette relevant for å følge med og legge til rette årets ryddeaksjoner.

Av: Håkon Bratland | Publisert: 15. februar 2021 | Fagområde: Marin forsøpling

I webinaret skal man gå igjennom

  • Hvordan nå ut med informasjon til egne innbyggere om hvor og hvordan det er ønskelig at man skal leverer marint avfall
  • Hvordan selskapene får oversikt over ryddeaktivitet i eget områder
  • Hvordan man kan få dekket utgifter til transport og behandling av marint avfall fra frivillige ryddeaksjoner

Det blir i tillegg satt av god tid til spørsmål.

Vårryddedagen er allerede 13. mars, så vi anbefaler å benytte denne muligheten for å bli kjent med Rydde. Så er vi bedre forberedt til våren som snart er i anmarsj.

Arrangementet er gratis og foregår den 4. mars kl. 13.00-14.00. Følg linken for å delta. Webinaret blir tatt opp.

Se forrige kurs under: