Lukk søk

What (a) Waste

Hvordan kan privat sektor og bistand bidra til å løse verdens voksende avfallsproblem? 15. mars inviterer Norad i samarbeid med Avfall Norge, Innovasjon Norge og Veiledningskontoret for næringsutvikling til seminaret What (a) Waste.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 29. februar 2016

Økende avfallsmengder er en global utfordring. I store deler av verden er dårlig fungerende avfallhåndtering et stort problem, og en fjerdedel av verdens befolkning har i dag ikke tilgang til basis avfallshåndtering.

Befolkningsvekst og økonomisk vekst, sammen med urbanisering, er de viktigste strukturelle årsakene til økt generering av avfall. Økende avfallsmengder og dårlig fungerende avfallshåndtering kan gi store negative helsemessige og miljømessige konsekvenser, det kan også true annen næringsvirksomhet som eksempelvis turisme, fiske og landbruk.

Norsk avfalls- og gjenvinningsbransje har utviklet gode systemer, tekniske løsninger og modeller for renovasjonstjenester. Eksport av norsk miljøteknologi og norske avfallssystemer kan bidra til å løse akutte og langsiktige miljø- og helsemessige problemer, det kan også styrke næringsutvikling og skape arbeidsplasser i nye og sårbare demokratier.

Avfall Norge etablerer internasjonalt nettverk

Avfall Norge etablerer nå et internasjonalt nettverk som skal kartlegge muligheter og koordinere aktiviteter. Vi presenterer de foreløpige planene på seminaret. Fra før har Norge gjennom norske kommuner og selskaper et velfungerende samarbeid med vennskapskommuner på Balkan.

- Vi ønsker å rette fokus på at norsk teknologi og kompetanse kan bidra til en bedre avfallshåntering og ressursutnyttelse i verden, men også at dette kan gi verdifulle bidra verdiskaping i Norge, sier Jens Måge, fagrådgiver i Avfall Norge.

Les mer om programmet og meld deg på via Norad.no