Lukk søk

Kommunikasjon

Kommunikasjonsavdelingen i Avfall Norge jobber for å skape oppmerksomhet rundt avfalls- og gjenvinningsbransjen. Dette gjør vi gjennom egne nettsider, sosiale medier, i nyhets- og debattartikler i aviser og gjennom deltagelse i samfunnsdebatten. På denne måten er kommunikasjonsavdelingen en aktiv medspiller for Avfall Norges faglige og interessepolitiske arbeid, og en viktig faktor for at bransjens felles interesser er kjent når rammebetingelser bestemmes.

Kommunikasjonsavdelingen har ansvar for utarbeidelse av Avfall Norges bransjeanalyse, som kom ut første gang i 2016 og som skal være en årlig publikasjon med fakta om avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Avdelingen koordinerer annethvert år en kommunikasjonskampanje, som skal understøtte målene om en synlig, aktiv og fremoverlent bransje, som skaper store verdier for samfunnet. I 2017 er kampanjens mål å sette bransjens interessepolitiske målsetninger synlig på dagsorden, og oppnå gode rammebetingelser for den sirkulære økonomien.

Andre oppgaver i kommunikasjonsavdelingen:

  • Medlemskontakt og medlemspleie.

  • Kommunikasjon rundt fagprosjekter og rapporter.

  • Utarbeidelse av foredrag og faktanotater, til både intern bruk og i bransjen.

  • Årskonferansen

Foredrag:

  • Rammevilkår og politiske prosesser.

  • Når journalisten ringer.

  • Krisekommunikasjon.

Kommunikasjonsavdelingen er opptatt av bred involvering av medlemmene i kommunikasjonsarbeidet, og ønsker også å bistå medlemmer der det er behov for det. Nøl ikke med å ta kontakt.

Avdelingen består i dag av kommunikasjonssjef, to kommunikasjonsrådgivere og en prosjektansatt.


Kontakt oss

Sara Wilsgaard

Leder for kommunikasjon
Avfall Norge
Ansvar: Kommunikasjonsansvarlig og pressekontakt. Marint avfall og forsøpling.
Telefon: 95707878