Lukk søk

Marint avfall og forsøpling

Hva jobber vi med innen marint avfall og forsøpling?

Avfalls- og gjenvinningsbransjen har en sentral rolle i forbindelse med mottak og behandling av innsamlet marint avfall, samt har mulighet til å kunne bidra med utstyr, tenkning og erfaring for å hindre at avfall kommer på avveie.

_____________________________

Noen av våre prosjekter

  • Strandryddeuken 2018
  • Faktainformasjon om marint avfall og forsøpling mer informasjon
  • Det haster med et obligatorisk båtregister
  • Behov for en marin finansieringsordning 

_____________________________

Nyttig informasjon til avfallsselskaper

Kontakt oss

Sara Wilsgaard

Leder for kommunikasjon
Avfall Norge
Ansvar: Kommunikasjonsansvarlig og pressekontakt. Marint avfall og forsøpling.
Telefon: 95707878