Lukk søk

Plukkanalyse av avfall fra Karlsøy og Tromsø

Av: Cecilie Lind | Publisert: 23. november 2015 | Avfallstype: Restavfall, Plastemballasje, Glass- og metallemballasje, Farlig avfall, Elektrisk og elektronisk avfall, Papir, Matavfall | Oppdragstaker: Envir AB | Årstall: 2015
1

For å vurdere det aktuelle innsamlingssystemet med optisk sortering og for å utføre kvalitetskontroll på innsamlede kategorier som går til gjenvinning har Karlsøy og Tromsø kommune bestemt seg for å utføre plukkanalyse av alle kategorier avfall fra de to kommunene.