Arskonferansen 2024 banner mobile

Økt utsortering av plast til materialgjenvinning

Avfall Norge har gjennom Nettverket for Sentral ettersortering har fått utviklet en rapport som viser effektiviteten til ettersortering basert på NIR teknologi. Rapporten er laget som et arbeidsdokument og som støtte for bedrifter som i dag drifter eller arbeider med å utvikle anlegg for slik sortering.
Av: Håkon Bratland | Publisert: 24. oktober 2018 | Fagområde: Materialgjenvinning | Oppdragstaker: Mepex Consult AS

Kontakt oss

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502