Adgangskontroll på gjenvinningsstasjoner og for andre avfallsløsninger

Rapporten sammenstiller erfaringer og kommer med anbefalinger for de forskjellige systemene for adgangskontroll for ulike behov. Noen systemer for adgangskontroll er mer avansert enn andre og det gjenspeiler virkeligheten og de behovene de ulike mottakene har.
Av: Avfall Norge | Publisert: 2. mars 2016 | Oppdragstaker: COWI AS