Lukk søk

Bransjenorm og tredjeparts godkjenning av biogjødsel og kompost

Bedre utnyttelse av ressursene i organisk avfall og restprodukter er en sentral del av den sirkulære økonomien og bioøkonomien. Krav til kvalitet på kompost, biogjødsel og andre avfallsbaserte gjødselvarer, er definert i gjødselvareforskriften. Denne har krav til kvalitetskontroll i produksjonen gjennom et internkontrollsystem, men overlater til hvert enkelt anlegg å definere nærmere hvordan en kan sikre en jevn og god kvalitet på sluttproduktene. For å møte den økte etterspørselen etter miljøvennlig kompost og biogjødsel med produkter av stabil og riktig kvalitet, har Avfall Norge tatt initiativ til å utrede grunnlaget for en bransjenorm.
Av: Jens Måge | Publisert: 24. april 2018 | Fagområde: Biologisk behandling, Kompostering, Jordblanding | Oppdragstaker: Hjellnes Consult (nå Multiconsult) og Norges Vel

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Biogass, kompost, biogjødsel, tekstiler, innovasjon, REdu, CLOCC, ECN
Telefon:  92292262