Arskonferansen 2024 banner mobile

Hagerømlinger – veileder for hageavfallsmottak

Invaderende arter som spres mellom land og kontinenter er en viktig årsak til tap av biologisk mangfold. Mange av de uønskede plantene i norsk natur er "rømlinger" fra hagene våre, derav navnet hagerømlinger. Avfall Norges veileder for mottak av hage- og parkavfall presenterer beste praksis for å hindre spredning av fremmede arter på anlegg.
Av: Avfall Norge | Publisert: 14. april 2016 | Oppdragstaker: Asplan Viak AS

Fokuset på uønskede arter i norsk natur er økende. Import av planter til norske hager medført store endringer i norsk natur. 

Spredning av fremmede invaderende arter mellom land og kontinent regnes i dag som en av de viktigste årsakene til tap av biologisk mangfold på kloden.

Ikke bare plantelivet, men også insekter, dyr og fugler blir påvirket av endringene. Mange av de uønskede plantene i norsk natur er rømlinger fra hagene våre, derav navnet hagerømlinger.

Veilederen gir beste praksis fra transport, mottak og håndtering av hagerømlinger ved hageavfallsmottak. For privatpersoner er det viktigste tiltaket for å hindre spredning av hagerømlinger å levere alt hageavfall til mottak fremfor å legge i veikanter og skogkanter. For innsamlere er det viktig å sikre at hageavfall som kan inneholde planter som er definert som hagerømlinger ikke forårsaker spredning av frø og plantedeler langs transportvei. Innsamlede hagerømlinger skal gå til kompostering i et kompostanlegg som følger Avfall Norges «beste praksis» metode eller forbrenning for å sikre destruksjon av frø, røtter og stengler som kan spire og spre plantene ukontrollert.

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262