Konkurransenøytral innsamling av avfall

Rapporten utreder rammebetingelsene for nettbasert avfallsinnsamling og utreder behovet for tilknytningsplikt for næringsavfall etter tilsvarende modell som for VA-sektoren. Avfall Norge har engasjert Asplan Viak til å utrede hvordan avfallsinnsamling via felles infrastruktur i noen tilfeller kan løses ved at husholdnings- og næringsavfall kan samles inn samlet. I slike tilfeller kan det være samfunnsøkonomisk riktig å pålegge næringskunder en tilknytningsplikt.
Av: Avfall Norge | Publisert: 6. april 2011 | Oppdragstaker: Asplan Viak AS