Når husholdningsavfall blir butikk

Rapporten "Når husholdningsavfall blir butikk" ble bestilt for å øke bevisstheten i kommunene og rydde opp i en del spørsmål som dukker opp når nye aktører melder seg på i "konkurransen om avfallet".
Av: Avfall Norge | Publisert: 24. september 2012 | Oppdragstaker: Rambøll

Prosjektet "Når husholdningsavfall blir butikk" ble igangsatt for å øke bevisstheten i kommunene og rydde opp i en del spørsmål som dukker opp når nye aktører melder seg på i "konkurransen om avfallet".
 
Prosjektet har avklart noen spørsmål, men reist noen andre som det ikke har vært mulig å få avklart.
 
Avfall Norge anbefaler at kommunene følger opp ansvaret de er gitt i Forurensningslovens §30 "Uten kommunens samtykke må ingen samle inn husholdningsavfall", ved å kreve at de som samler inn avfall fra husholdningene innehar et kommunalt samtykke. Kapittel 8 i rapporten lister opp en del vilkår som bør være avklart i et kommunalt samtykke:
- registrering med personnummer eller organisasjonsnummer
- dokumentasjon på ordnede arbeidsforhold
- hvilke avfallstyper er tenkt samlet inn
- innsamlingsfrekvens og tidsrom
- hvordan tenkes avfallet håndtert og sluttdisponert
- rapportering av mengder
- informasjon og kontakt mot husholdningene
- tidsrom det søkes samtykke for
- tilsyn