Nytteberegning av kompost og biorest/biogödsel

Avfall Norge har sammen med Avfall Sverige tatt initiativ til å ta fram et verktøy for å beregne økonomisk nytteverdi ved bruk av biorest/biogödsel og kompost. Regnearket som er laget i en norsk og en svensk versjon for kompost og biorest/biogödsel viser hvilken økonomisk nytteverdi bonden/lantmannen har ved å bruke kompost og biorest i et regime der det tilleggsgjødsles i tråd med regelverket. Det er også lagt inn muligheter for å angi kostnader for transport og spredning.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 30. juni 2014 | Fagområde: Biologisk behandling | Oppdragstaker: Bioforsk Jord og Miljø