Plastfri innsamling av matavfall

Plast i bioresten er en utfordring i biogassbransjen. I "Poseprosektet" ble muligheter og forutsetninger for å gå over fra bruk av plastposer til bioposer eller papirposer for oppsamling av matavfall fra husholdninger undersøkt.

Av: Avfall Norge | Publisert: 10. april 2022 | Oppdragstaker: Mepex (prosjektleder)

"Poseprosjektet" resulterte i en rapport som ble presentert på et resultatwebinar 8. april, og omtalt i artikkelen Fem gode grunner til å bruke papirposer til matavfall.

SE LENKE TIL RAPPORTEN NEDERST

Prosjektet Plastfri innsamling av matavfall (Poseprosjektet) er gjennomført som et spleiselag mellom 10 kommuner og IKS. Andre kommuner, IKS og private aktører har bidratt med egeninnsats i prosjektet.

Prosjektet har sett på muligheter og forutsetninger for å gå over fra bruk av plastposer til bioposer eller papirposer for oppsamling av matavfall fra husholdninger.

Prosjektets overordnede mål er å redusere klimautslippene i verdikjeden til matavfall, samt øke kvaliteten på bioresten gjennom redusert innhold av synlige og usynlige forurensninger.

Deltaker Finansiering Egeninnsats
Asker kommune x
Avfall Norge x
BIR x x
Bærum kommune x x
DMF x
Follo Ren IKS x
HRA IKS x
Irmat IKS x
Kongsberg kommune x
Lindum x
Oslo kommune, REG x x
RfD IKS x
VESAR x x
ØAS IKS x
ÅRIM IKS x

Kontakt oss

Anna Fagerheim

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: REdu, Avfallsforsk, Møteplasser
Telefon:  47390267

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262