Potensialet for økt materialgjenvinning av farlig avfall som oppstår i Norge

Denne rapporten anbefaler hvilke avfallstyper som har et potensiale for materialgjenvinning på bakgrunn av blant annet avfallsmengder, dagens teknologi for materialgjenvinning, råvarepriser og råvarebehov.
Av: Avfall Norge | Publisert: 13. januar 2017 | Oppdragstaker: Bargfald Miljørådgivere

Økt ressursutnyttelse av avfall er stort fokus. Ikke bare gjelder dette for å ta vare på verdifulle ressurser, men også for å redusere avfallsmengdene. Når det gjelder farlig avfall er det også store ressurser som kan tas vare på istedet for å destrueres og dette prosjektet skulle se på hvilke farlig avfallstyper som har et potensiale til nettopp det.