Arskonferansen 2024 banner mobile

Risikovurdering for kompostering av matavfall og veiledning for søknad og godkjenning

Av: Jens Måge | Publisert: 12. februar 2015 | Oppdragstaker: COWI AS

Frem til høsten 2014 har komposteringsanleggene i Norge hatt godkjenning fra Mattilsynet basert på en overgangsordning. Denne opphørte 1. september. Med endringen av forskriften 1. september må anleggene tilfredsstille kravene i den nye EU-forordningen (142/2011). 

or å få godkjent metoden må anleggene kunne dokumentere den smittereduserende effekten av komposteringsprosessen f.eks gjennom validerte forsøk, samt utarbeide risikovurderinger knyttet til:

  • hygiene 
  • grenseverdier for kritiske kontrollpunkter samt 
  • hva som må kontrolleres og dokumenteres under drift.

Denne rapporten gir en veiledning i risikovurdering for komposteringsanlegg som skal søke etter validert metode og for anlegg som skal søke etter nasjonale bestemmelser. Sistnevnte gjelder kun for utvalgte biprodukter: kjøkken og matavfall, husdyrgjødsel og tidligere næringsmidler som er foredlet.

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262