Sjekklister for kontraksoppfølging

Avfall Norge har hatt et prosjekt for å forbedre kontraktsoppfølgningen i bransjen, og har med bistand fra Albaran utarbeidet konkrete sjekklister som kan brukes som mal for kontraktsoppfølgningen av partene ved utførelsen av tjenestene. Sjekklistene og malene er en praktisk måte for direkte å systematisere, styre og gjennomføre kontraktsoppfølgningen til partene, ved å definere og fordele oppgaver, ansvar, frister, rutiner for oppfølgning og forbedring mv.

Av: Håkon Bratland | Publisert: 24. mai 2019