Statlige gebyrer og avgifter på de kommunale var-tjenestene

Statlige gebyrer og avgifter på de kommunale VAR-tjenestene utgjør 21,9 % av prisen som abonnentene betaler. Dette fremgår av en ny rapport som interesseorganisasjonene på VAR-området, KS Bedrift, Avfall Norge og Norsk Vann, har utgitt i samarbeid. Brukerne av de kommunale VAR-tjenestene i Norge betaler totalt ca. 16,3 milliarder kroner i VAR-gebyrer iht. selvkostprinsippet. Av dette utgjør merverdiavgift 3,3 milliarder kroner og andre statlige avgifter og gebyrer 320 millioner kroner, noe som til sammen utgjør 21,9 % av prisen ut til brukerne.
Av: Avfall Norge | Publisert: 1. august 2010 | Oppdragstaker: Kinei AS