Veileder - planlegging av renovasjonsløsninger

Av: Avfall Norge | Publisert: 12. desember 2014 | Oppdragstaker: Albaran

Det er av avgjørende betydning at det kommunale og interkommunale avfallsselskapet er medvirkende til etablering av renovasjonsløsninger i nye boområder, og ved rehabilitering av eksisterende boområder. Dette bl.a. for å sikre at utbygger planlegger et system som kan renoveres ved hjelp av det eksisterende tilbudet innen kommunal renovasjon, og at henting av avfallet ikke gir praktiske vansker for renovatørene. Det er også viktig at oppbevaringen av avfallet ikke skaper nærmiljø- eller hygieneproblemer.

Noen kommuner og interkommunale selskaper har vedtatt en såkalt kommunalteknisk norm som utbyggere har plikt til å følge, mens andre har laget veiledninger som utbyggerne henstilles til å følge. Formålet til disse dokumentene er at renovasjonsløsninger tas hensyn til så tidlig så mulig i planleggingsfasen, og at både utbygger og de lokale bygningsmyndighetene kjenner til og bruker disse dokumentene.

På bakgrunn av erfaringene til disse kommunene vil en i dette prosjektet utarbeide en veiledning for planlegging av renovasjonsløsninger som forhåpentligvis kan være til nytte for andre kommuner og interkommunale selskaper.